Checkdisk start altijd wanneer Windows start

Checkdisk is een hulpmiddel in Windows voor het testen van de harde schijf. Wanneer er fouten gevonden worden dan probeert checkdisk deze fouten te herstellen. Fouten die checkdisk kan herstellen zijn

  • Fouten in het bestandssysteem (mappen en bestanden).
  • Beschadigde sectors (dit is data die niet meer leesbaar is).
  • Verloren clusters (dit is data die geen deel meer uitmaakt van een bestand).

Je kan checkdisk starten op 2 manieren. Als je met de rechterkant van de muis klikt op de harde schijf en je kiest eigenschappen. Dan kan je checkdisk starten door onder het tabblad “extra” op de knop nu controleren te klikken. Standaard test checkdisk enkel het bestandssysteem maar je kan ook kiezen om beschadigde sectoren te zoeken en te repareren. Als je checkdisk beschadigde sectoren laat zoeken en repareren dan kan dit wel enkel door de PC te herstarten. Checkdisk heeft dan namelijk exclusieve toegang tot de schijf nodig. Dit wil zeggen dat de schijf niet in gebruik mag zijn door een ander programma terwijl checkdisk de harde schijf controleert.

Checkdisk (chkdsk) starten methode 1.
Checkdisk starten door met de rechterkant van de muis op de harde schijf te klikken.

Een andere manier om checkdisk te starten is via de command prompt. Je moet de command prompt dan wel als administrator uitvoeren. Dit kan je door met de rechterkant op het command prompt commando te klikken en vervolgens “als administrator uitvoeren” te kiezen. Eenmaal de command prompt geopend is kan je checkdisk starten met het chkdsk commando. Er zijn verschillende opties die je kan gebruiken met het chkdsk commando. Je krijgt een overzicht van alle opties als je het commando chkdsk /? ingeeft. Checkdisk (chkdsk) wordt echter meestal met de optie /F gebruikt. De F staat voor fix wat herstellen betekent. Het volledige commando voor het controleren van de harde schijf C is dan als volgt: chkdsk c: /F

Checkdisk starten in command prompt.
De command prompt als administrator starten en daarna het commando chkdsk gebruiken.

Een probleem dat soms al eens optreed is dat checkdisk start telkens Windows start. Mogelijke oorzaken van dit probleem zijn:

  • Een beschadigde register vermelding.
  • De schijf die als “dirty” gemarkeerd staat.
  • Een programma dat het correct afsluiten van de PC verhinderd waardoor deze steeds opnieuw als “dirty” gemarkeerd wordt.

Om dit probleem op te lossen werk je best in stappen. Na elke stap mag je testen of het probleem opgelost is.

Stap 1: Laat checkdisk (chkdsk) alle harde schijven testen en laat checkdisk alle fouten corrigeren.

Dit klinkt mischien dom maar als je checkdisk telkemaal onderbreekt alvorens deze alle fouten gecorrigeerd heeft dan blijft de schijf als “dirty” gemarkeerd. Bij de volgende start is het dan ook normaal dat checkdisk opnieuw start. Geduldig wachten is dus de boodschap.

Stap 2: De register sleutel nakijken.

Open het register met het commando regedit. Ga vervolgens naar de volgende sleutel in het register.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

Kllik met de rechterkant van de muis op BootExecute en kies aanpassen. Als de waarde autocheck autochk * /. is dan verander je deze naar autocheck autochk *

De register sleutel nakijken.
De register sleutel nakijken.

Stap 3: Controleer of de harde schijf als “dirty” staat gemarkeerd.

Open een command prompt als administrator. Vervolgens kan je met het commando

fsutil dirty query c:

controleren of de partitie C als “dirty” staat gemarkeerd. Verander C eventueel in D en enzoverder als je andere schijven wensten te testen. Als een van de schijven als “dirty” gemarkeerd staat dan geeft je het volgende commando in

CHKNTFS /X c:

Met dit commando geef je aan checkdisk de opdracht van de partitie C niet te controleren bij de volgende start. Nadat Windows opnieuw gestart is ga je dan de schijf die als “dirty” gemarkeerd stond uitgebreid testen met het volgende commando:

Chkdsk /F /R c:

Dit commando controleert de partitie, inclusief de beschadigde sectoren. De F zorgt ervoor dat de gevonden fouten ook hersteld worden. Nadat checkdisk alles gecheckt heeft controleer je opnieuw met het commando

fsutil dirty query c:

of de schijf als “dirty” gemarkeerd staat.

Stap 4: Controleer of een programma het correct afsluiten van de PC verhindert.

Meestal valt dit wel op. Het duur meestal onmenselijk lang om de PC af te sluiten. Soms herstart de PC ook spontaan. Je kan dit gemakkelijk controleren door gebruik te maken van het hulpprogramma systeemconfiguratie. Systeemconfiguratie kan je starten met het commando msconfig. Onder de tabladen services en opstarten vind je alle zaken die gestart worden als Windows gestart wordt. Door selectief bepaalde zaken uit te schakelen kan je testen of bepaalde items de oorzaak van het probleem zijn. Onder het tabblad opstarten mag je in principe alles uitschakelen. Onder het tabblad services vink je best “Alle Microsoft services verbergen aan”. De Microsoft services zijn meestal ook het probleem niet.

Stap 5: Controleer of defecte hardware of slechte stuurprogramma’s de oorzaak zijn.

De harde schijf kan je gemakkelijk testen met de Ultimate Boot CD. Stuurprogramma’s zijn veel moeilijker te controleren. Als het probleem recent is dan kan je dit eventueel testen met behulp van systeemherstel. Als je met behulp van systeemherstel je PC terug zet zoals hij vroeger stond dan worden eventuele recente wijzigingen aan stuurprogramma’s ongedaan gemaakt. Als Windows na het uitvoeren van een systeemherstel opnieuw opstart zonder het uitvoeren van checkdisk dan controleer je best alle updates. Mogelijk is er dan een update van een of ander stuurprogramma die het probleem veroozaakt. Dergelijk driver update kan je dan eventueel verbergen zodat deze niet opnieuw geïnstalleerd wordt.

Stefan Van Nerum met hondje

Over de auteur: Stefan Van Nerum

Industrieel Ingenieur Telecommunicatie

Stefan Van Nerum is een Industrieel Ingenieur Telecommunicatie met een diverse achtergrond in de technologiewereld. Met ervaring als docent in het middelbaar onderwijs, werkzaam als C++ programmeur, en het runnen van een computerwinkel gedurende 13 jaar, heeft Stefan zijn expertise ontwikkeld in computerreparatie en technologische oplossingen. Zijn passie voor informatica strekt zich uit tot zijn vrije tijd, waarin hij blijft verkennen en innoveren in de voortdurend veranderende wereld van technologie.

LinkedIn Profiel - Volg Stefan op LinkedIn voor meer inzichten en updates.

Plaats een reactie