Operating System Not Found

De BIOS van een computer is de software die geladen wordt voordat het besturingssysteem wordt opgestart. Zonder de BIOS kan een besturingssysteem niet communiceren met de hardware. Bij het opstarten van een computer voert de BIOS eerst een zelftest uit. (= POST Power On Self Test). Daarna zoekt de BIOS naar een besturingssysteem om te laden. Wanneer de BIOS geen besturingssysteem kan vinden verschijnt de foutmelding “Operating System Not Found” of “Missing Operating System”.

Operating System Not Found
De computer start op met de melding: “Operating System Not Found”. Hoe pakken we dit aan?

Als de computer nieuw is

Eerst en vooral. Deze foutmelding is normaal als de computer nieuw is en je nog geen besturingssysteem geïnstalleerd hebt. Plaats in dat geval een CD/DVD met de installatiebestanden in de CD/DVD lader en start de computer opnieuw op. Een USB stick met de installatiebestanden kan natuurlijk ook. Normaal mag de computer bij de volgende start de foutmelding “Operating System Not Found” niet meer weergeven en moet de computer de installatie van het besturingssysteem starten.

Als er op de computer reeds een besturingssysteem geïnstalleerd stond

Open de BIOS en controleer dat de BIOS het medium waarop het besturingssysteem geïnstalleerd staat nog herkent. In de meeste gevallen is dit een harde schijf of een solid state drive. Als de HDD of SDD niet meer gedetecteerd wordt door de BIOS dan is deze defect ofwel niet aangesloten. Als de HDD/SDD correct aangesloten is en toch niet gedetecteerd wordt dan is deze meestal defect. De enige oplossing is dan meestal van deze te vervangen door een nieuwe. De gegevens op de HDD of SSD zijn in dit geval meestal verloren en niet meer te recupereren. (behalve dan door gespecialiseerde firma’s)

BIOS herkent harde schijf
Voorbeeld van een BIOS die duidelijk de aangesloten harde schijf detecteert.

Als de BIOS de harde schijf of solid state wel herkent controleer je de boot volgorde. De boot volgorde in de BIOS bepaalt wat de BIOS het eerst moet opstarten. Zet de harde schijf of de SSD waarop het besturingssysteem geïnstalleerd staat bovenaan. Als je de computer vervolgens opnieuw opstart mag de melding “Operating System Not Found” niet meer verschijnen.

BIOS bootvolgorde
Controleer de bootvolgorde in de BIOS. Een verkeerde instelling kan de foutmelding “Operating System Not Found” veroorzaken.

De HDD of SSD wordt herkent en de bootvolgorde staat correct ingesteld

Mogelijk is de harde schijf of solid state drive defect. In het geval van een harde schijf is het aanbevolen van de schijf te testen op defecte clusters. Je kan hiervoor de Ultimate Boot CD gebruiken. Voor het testen van een SSD kijk je of de fabrikant een tool heeft om de SSD te controleren.

Als de harde schijf of SSD na testen in orde blijkt te zijn is het enige wat nog rest de opstartbestanden van het besturingssysteem te controleren. Bij de meeste besturingssystemen kan je dit met de installatiebestanden van het besturingssysteem zelf. Je start de computer dan opnieuw op van de installatiebestanden maar in plaats van te installeren kies je herstellen!

Stefan Van Nerum met hondje

Over de auteur: Stefan Van Nerum

Industrieel Ingenieur Telecommunicatie

Stefan Van Nerum is een Industrieel Ingenieur Telecommunicatie met een diverse achtergrond in de technologiewereld. Met ervaring als docent in het middelbaar onderwijs, werkzaam als C++ programmeur, en het runnen van een computerwinkel gedurende 13 jaar, heeft Stefan zijn expertise ontwikkeld in computerreparatie en technologische oplossingen. Zijn passie voor informatica strekt zich uit tot zijn vrije tijd, waarin hij blijft verkennen en innoveren in de voortdurend veranderende wereld van technologie.

LinkedIn Profiel - Volg Stefan op LinkedIn voor meer inzichten en updates.

Plaats een reactie

Tags: