Partities aanpassen en beheren met schijfbeheer

Neem eerst een backup alvorens je schijfbeheer gebruikt. Net zoals met andere partition managers kan een verkeerde handeling fataal aflopen en kunnen alle gegevens verloren gaan. U bent gewaarschuwd!

Windows schijfbeheer is een krachtig hulpprogramma waarmee je zeer eenvoudig partities kan beheren. Met schijfbeheer kan je nieuwe harde schijven formatteren en ze een drive letter toewijzen. Alhoewel het programma eenvoudig is in gebruik raden we toch aan van eerst een back-up te nemen alvorens het programma te gebruiken. Door een verkeerde handeling kan alle informatie op een partitie verloren gaan. Schijfbeheer kan je starten met het commando diskmgmt.msc Je kan schijfbeheer ook openen via computerbeheer. Klik hiervoor met de rechterkant van de muis op de computer en kies beheren. In computerbeheer klik je dan vervolgens op schijfbeheer.

schijfbeheer
Windows schijfbeheer. Een handig partition manager.

Schijfbeheer gebruiken om een nieuwe harde schijf te formatteren en een drive letter te geven.

Als je een extra harde schijf in je computer plaatst is deze niet onmiddellijk bruikbaar. Als de harde schijf nog nooit gebruikt geweest is moet je deze in de eerste plaats initialiseren. Dit kan je op 2 manieren namelijk MBR of GPT. MBR staat voor Master Boot Record en wordt al jaren gebruikt. GPT (Guid Partition Table) is een modernere partitiestijl die sinds 2010 in gebruik is. Zonder teveel in details te gaan kunnen we zeggen dat je beter GPT gebruikt. GPT heeft meerdere partitietabellen. Bij een beschadiging van een partitietabel kan deze hersteld worden met een reserve tabel. MBR partities hebben dit niet en bij een beschadiging van de partitietabel moet de ganse schijf gerecoverd worden.

schijf initialiseren
Een nieuwe ongebruikte harde schijf moet je eerst initialiseren.

Nadat de schijf geïnitialiseerd is kan je vervolgens een partitie aanmaken en deze partitie formatteren. Om een partitie aan te maken klik je met de rechterkant van de muis op de niet toegewezen ruimte en kies je “Nieuw eenvoudig volume”. Vervolgens vraagt schijfbeheer hoeveel ruimte van de niet toegewezen ruimte je wenst te gebruiken. Verlaag de grootte indien op het volume nog andere partities wenst aan te maken. Schijfbeheer zal zelf een stationsletter voorstellen. Je mag zelf een andere letter kiezen als je dat wenst. Daarna kan je de aangemaakte partitie formatteren. Schijfbeheer stelt zelf het meest voor de hand liggende bestandsysteem voor. De volumenaam mag je zelf kiezen.

partitioneren formateren
Na het initialiseren kan je een volume aanmaken en dit volume vervolgens formatteren.

Een partitie verkleinen en op de vrije ruimte een nieuwe partitie maken.

Een extra partitie op een harde schijf kan handig zijn. Op die extra partitie kan je al je belangrijke bestanden kopieren. Als je dan Windows opnieuw installeert zonder deze partitie te formatteren heb je onmiddellijk al je bestanden klaar staan. Een partitie verkleinen is niet moeilijk. Bij het verkleinen van een partitie gaan geen gegevens verloren. Toch raden we aan van eerst een backup te maken. Bij een verkeerde handeling kunnen alle gegevens op de partitie verloren gaan. De enige voorwaarde voor het verkleinen van een partitie is dat er voldoende vrije ruimte moet aanwezig zijn. Klik met de rechterkant van de muis op de partitie die je wenst te verkleinen. Windows zal vervolgens controleren hoeveel vrije ruimte er aanwezig is. Daarna kan je kiezen met hoeveel MB je de partitie wenst te verkleinen.

partitie verkleinen
Met schijfbeheer kan je een bestaande partitie verkleinen.

Op de vrije ruimte die ontstaat kan je een nieuw volume maken. Klik met de rechterkant van de muis op de vrije ruimte en kies “Nieuw eenvoudig volume”. Schijfbeheer zal ook onmiddellijk voorstellen van het volume te formatteren. De stationsletter en de volumenaam mag je zelf kiezen.

Met schijfbeheer een virtuele harde schijf maken.

Je kan met schijfbeheer ook een virtuele schijf maken. Een virtuele harde schijf is niet echt een harde schijf maar voor een gebruiker lijkt dit wel zo. Een virtuele schijf is net zoals een echte harde schijf zichtbaar. Een virtuele schijf is wel niet zichtbaar als je Windows opnieuw zou installeren. De virtuele schijf is eigenlijk gewoon een bestand op de harde schijf. Een virtuele harde schijf aanmaken doe je als volgt. Kies bovenaan in het menu van schijfbeheer “Actie” en vervolgens “Virtuele harde schijf maken”. Vervolgens kies je een naam en locatie voor het bestand dat voor de virtuele schijf gaat gebruikt worden. Kies voor de indeling bij voorkeur VHDX. De bestanden op een VHDX virtuele schijf zijn beter beschermd bij een stroomuitval.

virtuele schijf
Minder bekend. Met schijfbeheer een virtuele schijf maken.

4 thoughts on “Partities aanpassen en beheren met schijfbeheer

  1. Ik kan nergens vinden hoe ik de (door er een kloon op te zetten) 3 partities van een nog nieuwe SSD weer kan samenvoegen tot een partitie.

  2. Hoe kan ik een HERSTELpartitie verwijderen van een gebruikte schijf?
    Ik gebruik de al gebruikte schijf nu als externe opslag, maar ik kan de HERSTELpartitie welke op die schijf staat niet verwijderen, en dat is zonde van de capaciteit. het betreft een schijf van 500GB, ennde herstelpartitie is ruim 830MB. Ik weet t het is niet heel groot, maar ik hoef die herstelpartitie niet op een externe schijf te hebben… hoe krijg ik die weg… met schijfbeheer lukt het me niet ( of ik zal iets niet juist doen)

    De betreffende schij ( 500) was de orginele schijf voor mijn laptop, ik heb deze vervangen voor een 1 TB schijf, vandaar een herstel op de 500…. onnodig

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.