TTF-bestand is geen geldig lettertypebestand. Help ik kan TTF-bestand niet installeren!

TTF-bestand is geen geldig lettertypebestand

Een TTF-bestand staat voor “TrueType Font”. Het is een bestandsformaat dat wordt gebruikt om lettertypen op computers op te slaan. Een TTF-bestand bevat informatie over de vorm, grootte, stijl en andere kenmerken van letters, cijfers en symbolen. Hoewel het installeren van een TTF-bestand over het algemeen eenvoudig is, kunnen er soms problemen optreden. Laten we … Lees meer