Automatisch backuppen met Windows 8 bestandsgeschiedenis

Wat is bestandsgeschiedenis? Windows 8 is een compleet operating systeem met uitgebreide mogelijkheden. Met bestandsgeschiedenis kan je automatisch back-ups maken van al je belangrijke bestanden. Standaard staat deze functie niet ingeschakeld. Het inschakelen en configureren van bestandsgeschiedenis is echter niet moeilijk.

Bestandgeschiedenis gebruiken.

Bestandsgeschiedenis vind je terug in het configuratiescherm van Windows 8. Door te dubbelklikken op het icoontje krijg je een overzichtelijk scherm met alle opties. Schakel bestandsgeschiedenis eerst in en selecteer vervolgens de locatie waar Windows de back-ups moet opslagen. Je kan ervoor opteren dat de back-ups op een 2de harde schijf, een grote USB-stick, een externe harde schijf of zelfs op een netwerklocatie opgeslagen worden. Kies sowieso voor een locatie met voldoende vrije ruimte.

Windows 8 bestandsgeschiedenis
Met Windows 8 bestandsgeschiedenis kan je automatisch back-ups nemen.

Onder de geavanceerde instellingen kan je kiezen hoe frequent een back-up moet gemaakt worden. Hoeveel ruimte de back-up mag in beslag nemen en hoelang de back-ups moeten bewaard worden.

Windows 8 bestandsgeschiedenis instellingen
Met de geavanceerde instellingen bepaal je zelf op welke manier er geback-upt moet worden.

Heb je een map met grote bestanden die je reeds geback-upt hebt dan kan je deze map eventueel uitsluiten. Hierdoor zal bestandsgeschiedenis deze map niet back-uppen waardoor het back-uppen sneller zal uitgevoerd worden.

Bestanden terugzetten of controleren of de back-up wel volledig is is heel eenvoudig. Als je op persoonlijke bestanden terugzetten klikt kan je bladeren in de back-up. Je kan dan zelf controleren of je belangrijke bestanden in de back-up zitten.

Problemen met bestandsgeschiedenis oplossen.

  • Sommige bestanden worden niet geback-upt.

Als tijdens het back-uppen een bestand in gebruik is dan kan bestandsgeschiedenis dit bestand niet back-uppen. Dit bestand wordt dan in de volgende back-up opgenomen op voorwaarde dat dit bestand op dat moment natuurlijk niet opnieuw in gebruik is. Bestanden met een overdreven lange bestandsnaam kunnen soms ook een probleem. De enige oplossing is in dat geval van de bestanden een kortere naam te geven.

  • Sommige mappen worden niet geback-upt.

Als het volledig pad naar de map die geback-upt moet worden te lang is dan lukt het back-uppen niet. Ook speciale tekens kunnen een probleem zijn. Je ziet dan de volgende fout in de logboeken.

“Er is geen back-up gemaakt van het bestand, omdat de volledige lengte van het pad de limiet van MAX_PATH overschrijdt of omdat het pad niet-ondersteunde tekens bevat:”

Een voorbeeld van een kort pad.
C:\Users\gebruiker\Documents\werk\doc\file.xls

Voorbeeld van een overdreven lang pad:
C:\Users\gebruiker\Documents\werk\zeker_niet_wissen\bestanden\eerste_werk\verzameling\afspraken\geschiedenis_bestanden_email_berichten\files\20102013\bestand1\deel2\oc\file.xls

  • Andere problemen.

Onder geavanceerde instellingen kan je het gebeurtenislogboek van bestandsgeschiedenis openen. De vermeldingen in het logboek geven precies aan wat het probleem is. Als er onvoldoende schijfruimte aanwezig is op het backup medium dan wordt dit vermeld in de logboeken.

Windows 8 bestandsgeschiedenis logboek
Het gebeurtenislogboek van bestandsgeschiedenis is handig als er problemen zijn.

Windows 8 bestandsgeschiedenis maakt backuppen gemakkelijker dan ooit. Het instellen is zeer eenvoudig. De back-ups worden op de achtergrond genomen en je merkt het haast niet dat bestandsgeschiedenis een back-up aan het maken is. Heb je belangrijke bestanden op je PC staan? Stel bestandsgeschiedenis dan nu in!

Stefan Van Nerum met hondje

Over de auteur: Stefan Van Nerum

Industrieel Ingenieur Telecommunicatie

Stefan Van Nerum is een Industrieel Ingenieur Telecommunicatie met een diverse achtergrond in de technologiewereld. Met ervaring als docent in het middelbaar onderwijs, werkzaam als C++ programmeur, en het runnen van een computerwinkel gedurende 13 jaar, heeft Stefan zijn expertise ontwikkeld in computerreparatie en technologische oplossingen. Zijn passie voor informatica strekt zich uit tot zijn vrije tijd, waarin hij blijft verkennen en innoveren in de voortdurend veranderende wereld van technologie.

LinkedIn Profiel - Volg Stefan op LinkedIn voor meer inzichten en updates.

Plaats een reactie